المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : Visual Studio 2010 and .NET Framework 4 Training Course and Video Tutorials 2 DVD [HP


Link Dot Net
2010-11-13, 03:06 PM
http://i1026.photobucket.com/albums/y327/9orest/VS2010.jpg


Visual Studio 2010 and .NET Framework 4 Training Course and Video Tutorials
wmv files | doc&source files | 2 DVD | 8 GB
The Visual Studio 2010 and .NET Framework 4 Training Course includes videos and hands-on-labs designed to help you learn how to utilize the Visual Studio 2010 features and a variety of framework technologies including: C# 4.0, Visual Basic 10, F#, Parallel Computing Platform, WCF, WF, WPF, ASP.NET AJAX 4.0, ASP.NET MVC Dynamic Data.

Audience Prerequisites:
Experience using previous versions of Visual Studio .NET and the .NET Framework.
Common Prerequisites

* Microsoft Visual Studio 2010 Beta 2
* Microsoft .NET Framework 4.0 Beta 2

Units in this course

* Overview Overview In this introductory unit, the Visual Studio 2010 and .NET Framework 4 evangelism team welcomes you to the training course and goes over the significant changes to Visual Studio 2010 and the .NET Framework 4. We?ll also cover what you?ll see in the course and how to follow along with the labs.
* Managed Languages Managed Languages There are same great enhancements to the set of managed languages in Visual Studio 2010. Not only do C# and Visual Basic continue to evolve together as premier languages in Visual Studio, but we also added a new functional programming language called F#.
* ASP.NET 4 ASP.NET 4 In this unit, we?ll cover the enhancements to ASP.NET in the .NET Framework 4. You?ll learn about changes to WebForms, AJAX and Dynamic Data and you?ll get introduced to ASP.NET MVC, now included in the framework.
* Data Platform Data Platform Almost every application needs to interact with data. In this unit, you?ll learn about the enhancements to the .NET Framework?s data access technologies including ADO.NET Data Service, ADO.NET Entity Framework and Project ?Velocity?.
* Windows Communication Foundation and Workflow Windows Communication Foundation and Workflow Windows Communication Foundation and Workflow are significantly improved in the .NET Framework 4. In this unit, you?ll learn about the improvements to both as well as the integration of the two which make it easy to expose Workflows as services.
* Parallel Computing Parallel Computing Parallel computing is an important focus in the .NET Framework 4 as developers create applications that can take full advantage of multi-core processors. In this unit, you?ll learn about the new additions to the .NET Framework to make developing parallel code easier.
* Application Lifecycle Management Application Lifecycle Management Visual Studio 2010 includes a first-class set of Application Lifecycle Management tools. In this unit, we?ll cover several of the new ALM features in Visual Studio 2010. Over time, we?ll add additional videos and labs to this unit to cover the complete set of ALM features. Check back often!
* Summary Summary Now that you?ve learned about some the great technologies in Visual Studio 2010 and the .NET Framework 4, look at the ******* in this unit to get pointers on how to continue learning about these new technologies.
Visual Studio Tutorials :
Achieving Business Alignment with Visual Studio Team System 2010
Visual Studio Team System 2010 ? Architecture
?Top-down? design with Visual Studio Team System 2010
?Bottom-up? Design with Visual Studio Team System 2010 Architect
Branching and Merging Visualization with Team Foundation Server 2010
Team Foundation Server 2010
A first look at Visual Studio Team System Web Access 2010
Historical Debugger and Test Impact Analysis in Visual Studio Team System 2010
Brian Harry teases next Team Foundation Server Power Tools release
Manual Testing with Visual Studio Team System 2010
Better Software Quality with Visual Studio Team System 2010
Enterprise Project Management with Visual Studio Team System 2010
Requirements Management and Traceability with Visual Studio Team System 2010
Agile Planning Templates in Visual Studio Team System 2010
Test-Driven Development with Visual Studio 2010
C# 4.0 ? Questions and reasons behind the answers
Soma on the Key Themes for Visual Studio 2010
Lab Management coming to Visual Studio Team System 2010
Visual Studio 2010 Overview
Team Foundation Server 2010 Setup and Administration
Sharepoint Development with Visual Studio 2010
Web Development and Deployment with Visual Studio 2010
Visual C 10: 10 is the new 6
Visual Studio 2010 and .NET Framework 4.0 Training Kit ? November Preview
Using the Parallel Extensions to the .NET Framework
Native Parallelism with the Parallel Patterns Library
Debugging Parallel Applications with Visual Studio 2010
Code-Focused Development with Visual Studio 2010
The Future of Visual Studio ExtensibilityDOWNLOAD

Code:


http://hotfile.com/dl/82004750/64b19...art01.rar.html (http://hotfile.com/dl/82004750/64b19b4/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part01.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82004886/59982...art02.rar.html (http://hotfile.com/dl/82004886/599826c/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part02.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82004998/dcef7...art03.rar.html (http://hotfile.com/dl/82004998/dcef791/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part03.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82005036/139f3...art04.rar.html (http://hotfile.com/dl/82005036/139f320/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part04.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82005113/abfe2...art05.rar.html (http://hotfile.com/dl/82005113/abfe2c3/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part05.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82005151/c2ffb...art06.rar.html (http://hotfile.com/dl/82005151/c2ffb25/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part06.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82005206/c4dfc...art07.rar.html (http://hotfile.com/dl/82005206/c4dfca6/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part07.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82005259/52ae9...art08.rar.html (http://hotfile.com/dl/82005259/52ae988/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part08.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82005296/48fd0...art09.rar.html (http://hotfile.com/dl/82005296/48fd01e/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part09.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82005349/20e4f...art10.rar.html (http://hotfile.com/dl/82005349/20e4f5f/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part10.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82005444/5b0b4...art11.rar.html (http://hotfile.com/dl/82005444/5b0b40b/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part11.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82005514/ba3ca...art12.rar.html (http://hotfile.com/dl/82005514/ba3ca33/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part12.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82005571/69476...art13.rar.html (http://hotfile.com/dl/82005571/69476b4/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part13.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82005621/4e85a...art14.rar.html (http://hotfile.com/dl/82005621/4e85a25/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part14.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82005694/8dfba...art15.rar.html (http://hotfile.com/dl/82005694/8dfbac3/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part15.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82005736/9bb94...art16.rar.html (http://hotfile.com/dl/82005736/9bb945e/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part16.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82005817/357f5...art17.rar.html (http://hotfile.com/dl/82005817/357f5f1/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part17.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82005864/c982d...art18.rar.html (http://hotfile.com/dl/82005864/c982d83/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part18.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82005922/8836b...art19.rar.html (http://hotfile.com/dl/82005922/8836b32/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part19.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82005995/2e455...art20.rar.html (http://hotfile.com/dl/82005995/2e45550/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part20.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82006018/c0406...art21.rar.html (http://hotfile.com/dl/82006018/c040636/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part21.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82006086/cbe0f...art22.rar.html (http://hotfile.com/dl/82006086/cbe0fd9/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part22.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82006129/2c3e5...art23.rar.html (http://hotfile.com/dl/82006129/2c3e5f5/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part23.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82006161/6bc52...art24.rar.html (http://hotfile.com/dl/82006161/6bc5207/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part24.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82006222/659a7...art25.rar.html (http://hotfile.com/dl/82006222/659a7e0/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part25.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82006271/54371...art26.rar.html (http://hotfile.com/dl/82006271/5437103/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part26.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82006303/44fdb...art27.rar.html (http://hotfile.com/dl/82006303/44fdbce/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part27.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82006359/75d2e...art28.rar.html (http://hotfile.com/dl/82006359/75d2ea0/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part28.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82006409/778b8...art29.rar.html (http://hotfile.com/dl/82006409/778b84b/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part29.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82006468/8944b...art30.rar.html (http://hotfile.com/dl/82006468/8944bd5/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part30.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82006589/e0401...art31.rar.html (http://hotfile.com/dl/82006589/e0401b7/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part31.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82006709/4b08d...art32.rar.html (http://hotfile.com/dl/82006709/4b08d27/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part32.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82006740/07a23...art33.rar.html (http://hotfile.com/dl/82006740/07a239e/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part33.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82006769/29fc4...art34.rar.html (http://hotfile.com/dl/82006769/29fc45b/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part34.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82006940/88991...art35.rar.html (http://hotfile.com/dl/82006940/8899169/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part35.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82007002/8fe8c...art36.rar.html (http://hotfile.com/dl/82007002/8fe8cf7/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part36.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82007049/f7636...art37.rar.html (http://hotfile.com/dl/82007049/f76368f/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part37.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82007101/421f7...art38.rar.html (http://hotfile.com/dl/82007101/421f705/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part38.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82007283/48099...art39.rar.html (http://hotfile.com/dl/82007283/4809954/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part39.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82007505/01440...art40.rar.html (http://hotfile.com/dl/82007505/014405a/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part40.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82007594/3e8a8...art41.rar.html (http://hotfile.com/dl/82007594/3e8a835/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part41.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82007697/535d3...art42.rar.html (http://hotfile.com/dl/82007697/535d316/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part42.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82007835/0bbe5...art43.rar.html (http://hotfile.com/dl/82007835/0bbe5c9/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part43.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82007993/ae9ae...art44.rar.html (http://hotfile.com/dl/82007993/ae9ae6f/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part44.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82008170/e8feb...art45.rar.html (http://hotfile.com/dl/82008170/e8feb71/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part45.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82008236/3744c...art46.rar.html (http://hotfile.com/dl/82008236/3744c1c/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part46.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82008272/a0992...art47.rar.html (http://hotfile.com/dl/82008272/a09927a/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part47.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82008323/47782...art48.rar.html (http://hotfile.com/dl/82008323/47782a2/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part48.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82008366/0084d...art49.rar.html (http://hotfile.com/dl/82008366/0084da4/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part49.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82008410/1900f...art50.rar.html (http://hotfile.com/dl/82008410/1900fd9/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part50.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82008453/24543...art51.rar.html (http://hotfile.com/dl/82008453/2454355/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part51.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82008515/da533...art52.rar.html (http://hotfile.com/dl/82008515/da533d0/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part52.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82008552/8c02e...art53.rar.html (http://hotfile.com/dl/82008552/8c02eb5/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part53.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82008585/530ff...art54.rar.html (http://hotfile.com/dl/82008585/530ff67/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part54.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82008647/06b91...art55.rar.html (http://hotfile.com/dl/82008647/06b916a/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part55.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82008784/50a0f...art56.rar.html (http://hotfile.com/dl/82008784/50a0ff9/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part56.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82008828/d4671...art57.rar.html (http://hotfile.com/dl/82008828/d4671d6/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part57.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82008884/87985...art58.rar.html (http://hotfile.com/dl/82008884/87985b7/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part58.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82008937/f0c0f...art59.rar.html (http://hotfile.com/dl/82008937/f0c0f4f/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part59.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82008972/03052...art60.rar.html (http://hotfile.com/dl/82008972/0305257/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part60.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82009097/2214d...art61.rar.html (http://hotfile.com/dl/82009097/2214d3c/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part61.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82009140/8cec1...art62.rar.html (http://hotfile.com/dl/82009140/8cec186/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part62.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82009205/d685f...art63.rar.html (http://hotfile.com/dl/82009205/d685f22/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part63.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82009398/20ca3...art64.rar.html (http://hotfile.com/dl/82009398/20ca3d5/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part64.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82009485/b2b39...art65.rar.html (http://hotfile.com/dl/82009485/b2b396c/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part65.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82009549/ef234...art66.rar.html (http://hotfile.com/dl/82009549/ef2345e/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part66.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82009617/25ddb...art67.rar.html (http://hotfile.com/dl/82009617/25ddbd6/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part67.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82009683/f3b9b...art68.rar.html (http://hotfile.com/dl/82009683/f3b9b19/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part68.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82009736/d647f...art69.rar.html (http://hotfile.com/dl/82009736/d647fab/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part69.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82009783/69d51...art70.rar.html (http://hotfile.com/dl/82009783/69d518a/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part70.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82009864/e964e...art71.rar.html (http://hotfile.com/dl/82009864/e964ea2/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part71.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82009900/83c26...art72.rar.html (http://hotfile.com/dl/82009900/83c26f7/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part72.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82010064/dd142...art73.rar.html (http://hotfile.com/dl/82010064/dd14205/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part73.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82010228/0d027...art74.rar.html (http://hotfile.com/dl/82010228/0d02752/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part74.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82010276/4250a...art75.rar.html (http://hotfile.com/dl/82010276/4250a44/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part75.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82010442/9b37f...art76.rar.html (http://hotfile.com/dl/82010442/9b37f34/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part76.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82010562/8afd5...art77.rar.html (http://hotfile.com/dl/82010562/8afd5b0/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part77.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82010628/a7fe0...art78.rar.html (http://hotfile.com/dl/82010628/a7fe0ec/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part78.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82010735/b81ad...art79.rar.html (http://hotfile.com/dl/82010735/b81adb5/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part79.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82010687/3fe01...art80.rar.html (http://hotfile.com/dl/82010687/3fe0176/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part80.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82010794/6a6f5...art81.rar.html (http://hotfile.com/dl/82010794/6a6f5f8/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part81.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82010846/f2633...art82.rar.html (http://hotfile.com/dl/82010846/f2633d5/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part82.rar.html)
http://hotfile.com/dl/82010891/e2391...art83.rar.html (http://hotfile.com/dl/82010891/e2391dd/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part83.rar.html)

Or


Code:


http://www.fileserve.com/file/ANrSdt...rse.part01.rar (http://www.fileserve.com/file/ANrSdtp/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part01.rar)
http://www.fileserve.com/file/seWGTH...rse.part02.rar (http://www.fileserve.com/file/seWGTH5/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part02.rar)
http://www.fileserve.com/file/vHcEFX...rse.part03.rar (http://www.fileserve.com/file/vHcEFXE/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part03.rar)
http://www.fileserve.com/file/Gv8rWs...rse.part04.rar (http://www.fileserve.com/file/Gv8rWsr/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part04.rar)
http://www.fileserve.com/file/bq5qXp...rse.part05.rar (http://www.fileserve.com/file/bq5qXpR/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part05.rar)
http://www.fileserve.com/file/ebEs2W...rse.part06.rar (http://www.fileserve.com/file/ebEs2Wr/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part06.rar)
http://www.fileserve.com/file/t4QBZw...rse.part07.rar (http://www.fileserve.com/file/t4QBZw9/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part07.rar)
http://www.fileserve.com/file/Tc7qwu...rse.part08.rar (http://www.fileserve.com/file/Tc7qwuu/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part08.rar)
http://www.fileserve.com/file/u63YGf...rse.part09.rar (http://www.fileserve.com/file/u63YGfR/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part09.rar)
http://www.fileserve.com/file/WE3jvg...rse.part10.rar (http://www.fileserve.com/file/WE3jvgn/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part10.rar)
http://www.fileserve.com/file/Uax6vh...rse.part11.rar (http://www.fileserve.com/file/Uax6vhm/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part11.rar)
http://www.fileserve.com/file/4GUUbZ...rse.part12.rar (http://www.fileserve.com/file/4GUUbZm/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part12.rar)
http://www.fileserve.com/file/92mdWS...rse.part13.rar (http://www.fileserve.com/file/92mdWSe/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part13.rar)
http://www.fileserve.com/file/DKE9rA...rse.part14.rar (http://www.fileserve.com/file/DKE9rAY/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part14.rar)
http://www.fileserve.com/file/7u2hNK...rse.part15.rar (http://www.fileserve.com/file/7u2hNKy/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part15.rar)
http://www.fileserve.com/file/JuZUFY...rse.part16.rar (http://www.fileserve.com/file/JuZUFYZ/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part16.rar)
http://www.fileserve.com/file/6zPeXN...rse.part17.rar (http://www.fileserve.com/file/6zPeXNs/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part17.rar)
http://www.fileserve.com/file/qdT6Cu...rse.part18.rar (http://www.fileserve.com/file/qdT6Cuq/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part18.rar)
http://www.fileserve.com/file/VPRvUp...rse.part19.rar (http://www.fileserve.com/file/VPRvUp6/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part19.rar)
http://www.fileserve.com/file/ePTqn6...rse.part20.rar (http://www.fileserve.com/file/ePTqn6u/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part20.rar)
http://www.fileserve.com/file/Hbwkv6...rse.part21.rar (http://www.fileserve.com/file/Hbwkv6s/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part21.rar)
http://www.fileserve.com/file/Nt5Qs2...rse.part22.rar (http://www.fileserve.com/file/Nt5Qs2F/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part22.rar)
http://www.fileserve.com/file/cRKTR5...rse.part23.rar (http://www.fileserve.com/file/cRKTR5j/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part23.rar)
http://www.fileserve.com/file/7PxNkm...rse.part24.rar (http://www.fileserve.com/file/7PxNkmg/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part24.rar)
http://www.fileserve.com/file/T9PZPC...rse.part25.rar (http://www.fileserve.com/file/T9PZPCg/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part25.rar)
http://www.fileserve.com/file/MS2XN5...rse.part26.rar (http://www.fileserve.com/file/MS2XN5E/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part26.rar)
http://www.fileserve.com/file/UBPbYw...rse.part27.rar (http://www.fileserve.com/file/UBPbYw3/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part27.rar)
http://www.fileserve.com/file/xxC9N8...rse.part28.rar (http://www.fileserve.com/file/xxC9N8j/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part28.rar)
http://www.fileserve.com/file/dqxfaf...rse.part29.rar (http://www.fileserve.com/file/dqxfafn/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part29.rar)
http://www.fileserve.com/file/Mgv87q...rse.part30.rar (http://www.fileserve.com/file/Mgv87qP/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part30.rar)
http://www.fileserve.com/file/88JxbM...rse.part31.rar (http://www.fileserve.com/file/88JxbM6/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part31.rar)
http://www.fileserve.com/file/P6r4Ua...rse.part32.rar (http://www.fileserve.com/file/P6r4UaE/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part32.rar)
http://www.fileserve.com/file/wM2zjj...rse.part33.rar (http://www.fileserve.com/file/wM2zjjA/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part33.rar)
http://www.fileserve.com/file/YNHcHh...rse.part34.rar (http://www.fileserve.com/file/YNHcHhw/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part34.rar)
http://www.fileserve.com/file/2FKgwd...rse.part35.rar (http://www.fileserve.com/file/2FKgwdS/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part35.rar)
http://www.fileserve.com/file/akfkdk...rse.part36.rar (http://www.fileserve.com/file/akfkdkW/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part36.rar)
http://www.fileserve.com/file/PWwWsc...rse.part37.rar (http://www.fileserve.com/file/PWwWsc7/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part37.rar)
http://www.fileserve.com/file/DeUAWE...rse.part38.rar (http://www.fileserve.com/file/DeUAWER/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part38.rar)
http://www.fileserve.com/file/3YBF3J...rse.part39.rar (http://www.fileserve.com/file/3YBF3J2/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part39.rar)
http://www.fileserve.com/file/Xv6njZ...rse.part40.rar (http://www.fileserve.com/file/Xv6njZy/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part40.rar)
http://www.fileserve.com/file/zrTexD...rse.part41.rar (http://www.fileserve.com/file/zrTexD9/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part41.rar)
http://www.fileserve.com/file/E3ushh...rse.part42.rar (http://www.fileserve.com/file/E3ushh3/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part42.rar)
http://www.fileserve.com/file/rVPDBX...rse.part43.rar (http://www.fileserve.com/file/rVPDBXT/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part43.rar)
http://www.fileserve.com/file/bEPR56...rse.part44.rar (http://www.fileserve.com/file/bEPR56P/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part44.rar)
http://www.fileserve.com/file/zNbYTB...rse.part45.rar (http://www.fileserve.com/file/zNbYTBm/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part45.rar)
http://www.fileserve.com/file/CdYU8n...rse.part46.rar (http://www.fileserve.com/file/CdYU8nh/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part46.rar)
http://www.fileserve.com/file/ah26vx...rse.part47.rar (http://www.fileserve.com/file/ah26vx3/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part47.rar)
http://www.fileserve.com/file/4TNJ7K...rse.part48.rar (http://www.fileserve.com/file/4TNJ7KM/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part48.rar)
http://www.fileserve.com/file/wryTxW...rse.part49.rar (http://www.fileserve.com/file/wryTxWe/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part49.rar)
http://www.fileserve.com/file/q4bj7x...rse.part50.rar (http://www.fileserve.com/file/q4bj7xc/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part50.rar)
http://www.fileserve.com/file/WHQjue...rse.part51.rar (http://www.fileserve.com/file/WHQjueX/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part51.rar)
http://www.fileserve.com/file/hVUj8y...rse.part52.rar (http://www.fileserve.com/file/hVUj8y8/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part52.rar)
http://www.fileserve.com/file/emA32D...rse.part53.rar (http://www.fileserve.com/file/emA32DC/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part53.rar)
http://www.fileserve.com/file/TxpjUX...rse.part54.rar (http://www.fileserve.com/file/TxpjUXp/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part54.rar)
http://www.fileserve.com/file/uH9dhq...rse.part55.rar (http://www.fileserve.com/file/uH9dhqJ/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part55.rar)
http://www.fileserve.com/file/GA2hsu...rse.part56.rar (http://www.fileserve.com/file/GA2hsuV/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part56.rar)
http://www.fileserve.com/file/7Yw423...rse.part57.rar (http://www.fileserve.com/file/7Yw423C/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part57.rar)
http://www.fileserve.com/file/ZnVCv5...rse.part58.rar (http://www.fileserve.com/file/ZnVCv5c/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part58.rar)
http://www.fileserve.com/file/e4rSve...rse.part59.rar (http://www.fileserve.com/file/e4rSveH/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part59.rar)
http://www.fileserve.com/file/jWf5Vk...rse.part60.rar (http://www.fileserve.com/file/jWf5Vk3/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part60.rar)
http://www.fileserve.com/file/6TKABH...rse.part61.rar (http://www.fileserve.com/file/6TKABHc/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part61.rar)
http://www.fileserve.com/file/uby9yd...rse.part62.rar (http://www.fileserve.com/file/uby9yd5/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part62.rar)
http://www.fileserve.com/file/fWGE7z...rse.part63.rar (http://www.fileserve.com/file/fWGE7zv/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part63.rar)
http://www.fileserve.com/file/MjpFG6...rse.part64.rar (http://www.fileserve.com/file/MjpFG6t/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part64.rar)
http://www.fileserve.com/file/vttpxZ...rse.part65.rar (http://www.fileserve.com/file/vttpxZM/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part65.rar)
http://www.fileserve.com/file/awVxA3...rse.part66.rar (http://www.fileserve.com/file/awVxA36/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part66.rar)
http://www.fileserve.com/file/XNXdk2...rse.part67.rar (http://www.fileserve.com/file/XNXdk2N/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part67.rar)
http://www.fileserve.com/file/mp7Rhb...rse.part68.rar (http://www.fileserve.com/file/mp7Rhb3/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part68.rar)
http://www.fileserve.com/file/xt26Qm...rse.part69.rar (http://www.fileserve.com/file/xt26QmP/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part69.rar)
http://www.fileserve.com/file/kmfjtG...rse.part70.rar (http://www.fileserve.com/file/kmfjtGX/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part70.rar)
http://www.fileserve.com/file/VSyCVJ...rse.part71.rar (http://www.fileserve.com/file/VSyCVJg/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part71.rar)
http://www.fileserve.com/file/6DngnZ...rse.part72.rar (http://www.fileserve.com/file/6DngnZD/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part72.rar)
http://www.fileserve.com/file/MJ8BGW...rse.part73.rar (http://www.fileserve.com/file/MJ8BGWK/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part73.rar)
http://www.fileserve.com/file/7ZMxSr...rse.part74.rar (http://www.fileserve.com/file/7ZMxSrA/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part74.rar)
http://www.fileserve.com/file/M3mfSg...rse.part75.rar (http://www.fileserve.com/file/M3mfSg8/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part75.rar)
http://www.fileserve.com/file/aCVWBs...rse.part76.rar (http://www.fileserve.com/file/aCVWBsS/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part76.rar)
http://www.fileserve.com/file/c8bXAM...rse.part77.rar (http://www.fileserve.com/file/c8bXAM2/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part77.rar)
http://www.fileserve.com/file/jwjtc6...rse.part78.rar (http://www.fileserve.com/file/jwjtc64/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part78.rar)
http://www.fileserve.com/file/FBHtzD...rse.part79.rar (http://www.fileserve.com/file/FBHtzDz/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part79.rar)
http://www.fileserve.com/file/kF2hTU...rse.part80.rar (http://www.fileserve.com/file/kF2hTUd/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part80.rar)
http://www.fileserve.com/file/4TNG3w...rse.part81.rar (http://www.fileserve.com/file/4TNG3wa/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part81.rar)
http://www.fileserve.com/file/qt2SPR...rse.part82.rar (http://www.fileserve.com/file/qt2SPRn/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part82.rar)
http://www.fileserve.com/file/cRQDHA...rse.part83.rar (http://www.fileserve.com/file/cRQDHAC/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part83.rar)

Or


Code:


http://www.filesonic.com/file/314970...rse.part83.rar (http://www.filesonic.com/file/31497001/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part83.rar)
http://www.filesonic.com/file/314971...rse.part82.rar (http://www.filesonic.com/file/31497125/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part82.rar)
http://www.filesonic.com/file/314971...rse.part81.rar (http://www.filesonic.com/file/31497135/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part81.rar)
http://www.filesonic.com/file/314970...rse.part80.rar (http://www.filesonic.com/file/31497003/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part80.rar)
http://www.filesonic.com/file/314971...rse.part79.rar (http://www.filesonic.com/file/31497155/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part79.rar)
http://www.filesonic.com/file/314971...rse.part78.rar (http://www.filesonic.com/file/31497139/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part78.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part77.rar (http://www.filesonic.com/file/31496993/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part77.rar)
http://www.filesonic.com/file/314971...rse.part76.rar (http://www.filesonic.com/file/31497129/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part76.rar)
http://www.filesonic.com/file/314970...rse.part75.rar (http://www.filesonic.com/file/31497019/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part75.rar)
http://www.filesonic.com/file/314970...rse.part74.rar (http://www.filesonic.com/file/31497015/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part74.rar)
http://www.filesonic.com/file/314970...rse.part73.rar (http://www.filesonic.com/file/31497023/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part73.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part72.rar (http://www.filesonic.com/file/31496999/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part72.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part71.rar (http://www.filesonic.com/file/31496961/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part71.rar)
http://www.filesonic.com/file/314968...rse.part70.rar (http://www.filesonic.com/file/31496803/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part70.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part69.rar (http://www.filesonic.com/file/31496975/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part69.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part68.rar (http://www.filesonic.com/file/31496959/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part68.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part67.rar (http://www.filesonic.com/file/31496951/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part67.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part66.rar (http://www.filesonic.com/file/31496971/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part66.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part65.rar (http://www.filesonic.com/file/31496979/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part65.rar)
http://www.filesonic.com/file/314968...rse.part64.rar (http://www.filesonic.com/file/31496805/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part64.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part63.rar (http://www.filesonic.com/file/31496983/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part63.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part62.rar (http://www.filesonic.com/file/31496977/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part62.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part61.rar (http://www.filesonic.com/file/31496985/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part61.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part60.rar (http://www.filesonic.com/file/31496981/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part60.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part59.rar (http://www.filesonic.com/file/31496953/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part59.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part58.rar (http://www.filesonic.com/file/31496955/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part58.rar)
http://www.filesonic.com/file/314967...rse.part57.rar (http://www.filesonic.com/file/31496781/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part57.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part56.rar (http://www.filesonic.com/file/31496957/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part56.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part55.rar (http://www.filesonic.com/file/31496965/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part55.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part54.rar (http://www.filesonic.com/file/31496963/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part54.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part53.rar (http://www.filesonic.com/file/31496947/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part53.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part52.rar (http://www.filesonic.com/file/31496969/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part52.rar)
http://www.filesonic.com/file/314969...rse.part51.rar (http://www.filesonic.com/file/31496967/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part51.rar)
http://www.filesonic.com/file/314963...rse.part50.rar (http://www.filesonic.com/file/31496383/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part50.rar)
http://www.filesonic.com/file/314965...rse.part49.rar (http://www.filesonic.com/file/31496575/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part49.rar)
http://www.filesonic.com/file/314963...rse.part48.rar (http://www.filesonic.com/file/31496385/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part48.rar)
http://www.filesonic.com/file/314963...rse.part47.rar (http://www.filesonic.com/file/31496389/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part47.rar)
http://www.filesonic.com/file/314964...rse.part46.rar (http://www.filesonic.com/file/31496457/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part46.rar)
http://www.filesonic.com/file/314963...rse.part45.rar (http://www.filesonic.com/file/31496393/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part45.rar)
http://www.filesonic.com/file/314963...rse.part44.rar (http://www.filesonic.com/file/31496397/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part44.rar)
http://www.filesonic.com/file/314964...rse.part43.rar (http://www.filesonic.com/file/31496401/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part43.rar)
http://www.filesonic.com/file/314964...rse.part42.rar (http://www.filesonic.com/file/31496403/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part42.rar)
http://www.filesonic.com/file/314964...rse.part41.rar (http://www.filesonic.com/file/31496407/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part41.rar)
http://www.filesonic.com/file/314964...rse.part40.rar (http://www.filesonic.com/file/31496411/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part40.rar)
http://www.filesonic.com/file/314964...rse.part39.rar (http://www.filesonic.com/file/31496415/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part39.rar)
http://www.filesonic.com/file/314964...rse.part38.rar (http://www.filesonic.com/file/31496459/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part38.rar)
http://www.filesonic.com/file/314964...rse.part37.rar (http://www.filesonic.com/file/31496421/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part37.rar)
http://www.filesonic.com/file/314964...rse.part36.rar (http://www.filesonic.com/file/31496425/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part36.rar)
http://www.filesonic.com/file/314964...rse.part35.rar (http://www.filesonic.com/file/31496429/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part35.rar)
http://www.filesonic.com/file/314964...rse.part34.rar (http://www.filesonic.com/file/31496433/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part34.rar)
http://www.filesonic.com/file/314964...rse.part33.rar (http://www.filesonic.com/file/31496435/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part33.rar)
http://www.filesonic.com/file/314964...rse.part32.rar (http://www.filesonic.com/file/31496443/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part32.rar)
http://www.filesonic.com/file/314964...rse.part31.rar (http://www.filesonic.com/file/31496449/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part31.rar)
http://www.filesonic.com/file/314961...rse.part30.rar (http://www.filesonic.com/file/31496131/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part30.rar)
http://www.filesonic.com/file/314964...rse.part29.rar (http://www.filesonic.com/file/31496491/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part29.rar)
http://www.filesonic.com/file/314956...rse.part01.rar (http://www.filesonic.com/file/31495669/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part01.rar)
http://www.filesonic.com/file/314956...rse.part02.rar (http://www.filesonic.com/file/31495661/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part02.rar)
http://www.filesonic.com/file/314955...rse.part03.rar (http://www.filesonic.com/file/31495593/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part03.rar)
http://www.filesonic.com/file/314956...rse.part04.rar (http://www.filesonic.com/file/31495679/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part04.rar)
http://www.filesonic.com/file/314955...rse.part05.rar (http://www.filesonic.com/file/31495595/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part05.rar)
http://www.filesonic.com/file/314956...rse.part06.rar (http://www.filesonic.com/file/31495671/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part06.rar)
http://www.filesonic.com/file/314956...rse.part07.rar (http://www.filesonic.com/file/31495663/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part07.rar)
http://www.filesonic.com/file/314956...rse.part08.rar (http://www.filesonic.com/file/31495681/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part08.rar)
http://www.filesonic.com/file/314956...rse.part09.rar (http://www.filesonic.com/file/31495673/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part09.rar)
http://www.filesonic.com/file/314956...rse.part10.rar (http://www.filesonic.com/file/31495665/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part10.rar)
http://www.filesonic.com/file/314961...rse.part11.rar (http://www.filesonic.com/file/31496109/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part11.rar)
http://www.filesonic.com/file/314962...rse.part12.rar (http://www.filesonic.com/file/31496219/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part12.rar)
http://www.filesonic.com/file/314965...rse.part13.rar (http://www.filesonic.com/file/31496579/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part13.rar)
http://www.filesonic.com/file/314962...rse.part14.rar (http://www.filesonic.com/file/31496227/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part14.rar)
http://www.filesonic.com/file/314962...rse.part15.rar (http://www.filesonic.com/file/31496217/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part15.rar)
http://www.filesonic.com/file/314997...rse.part16.rar (http://www.filesonic.com/file/31499719/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part16.rar)
http://www.filesonic.com/file/314961...rse.part17.rar (http://www.filesonic.com/file/31496161/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part17.rar)
http://www.filesonic.com/file/314961...rse.part18.rar (http://www.filesonic.com/file/31496157/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part18.rar)
http://www.filesonic.com/file/314961...rse.part19.rar (http://www.filesonic.com/file/31496111/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part19.rar)
http://www.filesonic.com/file/314961...rse.part20.rar (http://www.filesonic.com/file/31496175/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part20.rar)
http://www.filesonic.com/file/314962...rse.part21.rar (http://www.filesonic.com/file/31496231/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part21.rar)
http://www.filesonic.com/file/314960...rse.part22.rar (http://www.filesonic.com/file/31496093/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part22.rar)
http://www.filesonic.com/file/314961...rse.part23.rar (http://www.filesonic.com/file/31496149/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part23.rar)
http://www.filesonic.com/file/314961...rse.part24.rar (http://www.filesonic.com/file/31496145/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part24.rar)
http://www.filesonic.com/file/314961...rse.part25.rar (http://www.filesonic.com/file/31496139/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part25.rar)
http://www.filesonic.com/file/314961...rse.part26.rar (http://www.filesonic.com/file/31496137/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part26.rar)
http://www.filesonic.com/file/314961...rse.part27.rar (http://www.filesonic.com/file/31496103/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part27.rar)
http://www.filesonic.com/file/314962...rse.part28.rar (http://www.filesonic.com/file/31496215/Visual.Studio.2010_and_.NET.Framework._4.Training. Course.part28.rar)